Crearea unei Strategii Smart Business

Crearea unei Strategii Smart Business 

Utilitatea acestui training:

Afacerile sunt confruntate cu multe scenarii legate de ce înseamnă să fii o Companie Responsabilă. Strategiile de CSR care le înglobează pot lua diverse forme. Acest training oferă sprijin intensiv managementului de top pentru a examina ADN-ul organizației lor astfel încât să poată identifica responsabilitățile ei fundamentale, cum să le prioritizeze, cum să la adreseze și pe cine să implice în acest proces. Acest lucru transformă Stakeholder Engagement și activitățile de CSR din activități marginale importante, intr-o abordare organizațională proiectată să adauge valoare în mod constant.

 

Obiectivele trainingului :

La finalul acestui training participanții:

  • Vor ști să aprecieze și să comunice puterea unei Viziuni împărtășite de către întreaga organizație,
  • Vor putea să conducă co-crearea/ revizuirea / evaluarea Viziunii, Misiunii, Valorilor și Strategiei organizației lor cu respect față de provocările specifice de Smart Business (nu numai robustețea financiară și tehnică ci și producerea de rezultate dorite și înțelese atât de organizație cât și de stakeholderi, astfel încât organizația și activitățile ei să fie sprijinite),
  • Vor ști să explice procesele și instrumentele de integrare a Strategiei rezultante în întreaga organizație și să le aplice astfel încât oamenii să lucreze împreună ca echipă mai des decât să înscrie goluri în propria poartă. 

 

Teme incluse:

  • Importanța unei Viziuni
  • Integrarea contextului de sustenabilitate
  • Piramida strategică (Viziune-Misiune-Valori-Scop-Strategie-Planuri)
  • Definirea unei strategii de Smart Business
  • Implicarea internă
  • Implicarea managementului afacerii
  • Monitorizare și Evaluare

 

Cine ar beneficia de pe urma acestui training:

Acest training este în mod special important pentru cei care participă în luarea de decizii la nivel înalt despre scopul și obiectivele unei organizații, a strategiei și modelului ei de business. În al doilea rând poate fi foarte util pentru cei în pozitii de implementare care vor beneficia enorm din cunoașterea a ceea ce trebuie să facă și de ce. 

Durata:
2 zile
Dacă acest training prezintă interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@astoneco.com și vă vom ține la curent despre când va fi organizată următoarea sesiune.