Instrumente pentru Smart Business

Smart Engagement: Why, What, Who and How

Cartea condensează ani de experienţă internaţională şi bune practici pentru oamenii care iau sau participă la luarea deciziilor în organizaţiile lor, inclusiv management, consilii directoare şi stakeholderi. Autorii – John Aston şi Alan Knight – îşi însoţesc cititorul în drumul său spre integrarea Smart Engagement în planificarea, executarea şi managementul deciziilor şi activităţilor necesare pentru a-şi conduce organizaţia spre succes; ceea ce înseamnă şi rezultate bune nu doar din punct de vedere financiar şi tehnic, ci rezultate acceptabile şi sustenabile din punct de vedere public şi de mediu.   

Scurt ghid de management pentru Smart Business

Acest ghid rapid descrie o abordare strategică a managementului de proiect, centrat pe o implicare structurată a stakeholderilor. Acest cadru poate fi folosit pentru a rezolva provocările cu care se confruntă managementul în mediul turbulent de afaceri din zilele noastre, în care riscurile şi oportunităţile se schimbă rapid şi în care organizaţiile de succes trebuie să înveţe repede, fiind tot mai bine conectate cu stakeholderii lor.

Întreprinderile mici și mijlocii responsabile social: Ghid privind modelul de integrare a responsabilității sociale

Ghidul îşi propune să catalizeze afacerile, pentru ca acestea să devină mai competitive şi mai sustenabile, ajutând IMM-urile să lucreze pentru profit nu doar din perspectivă financiară, ci luând în considerare toate cele cinci capitaluri de dezvoltare: economic, uman, social, de mediu şi manufacturat – într-o manieră care să îmbunătăţească succesul financiar pe termen scurt, mediu şi lung. Ghidul ajută la conştientizarea faptului că afacerile care sunt responsabile din punct de vedere social pot fi profitabile, punând în lumină bunele practici din domeniu şi furnizând o strategie prin care o firmă îşi poate derula operaţiunile într-un mod responsabil din punct de vedere social.