UNDP: Helping to integrate Social Responsibility into Romanian small and medium enterprises

PNUD: Sprijin pentru integrarea Responsabilităţii Sociale în România

PNUD: Sprijin pentru integrarea Responsabilităţii Sociale în România

Care este oportunitatea?

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) reprezintă peste 90% din totalul firmelor europene, ele formând astfel coloana vertebrală a economiei europene. Există, prin urmare, o considerabilă oportunitate de a crea valoare atât pentru afaceri şi stakeholderii lor, cât şi pentru societate în întregul ei, sprijinind IMM-urile în crearea şi implementarea de strategii sustenabile de afaceri.

 

Ce soluţie a fost adoptată?

Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (PNUD) a implementat proiectul “Întărirea capacităţii firmelor româneşti de a dezvolta parteneriate sociale” (2011-2013), în parteneriat cu Guvernul României şi cu Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor Români, şi cu sprijinul tehnic al astoneco management. Acest sprijin a inclus:

 • co-crearea unui cadru care să sprijine integrarea responsabilităţii sociale (RS) în operaţiunile de afaceri – inclusiv o serie de ghiduri despre modelele de integrare a RS, instrumente şi tehnici, ca şi studii de caz; şi asistenţă pentru opt IMM-uri româneşti timp de un an, pentru a le ajuta să integreze RS în operaţiunile lor. 

În cadrul proiectului de asistenţă am făcut următoarele: am gestionat aşteptările companiei de a vedea rezultate pozitive imediate în urma eforturilor de integrare a RS; am ajutat oamenii să conştientizeze şi să depăşească lipsa de implicare a autorităţilor centrale, regionale şi locale în promovarea RS şi în crearea unui cadru-suport şi a condiţiilor favorabile pentru a încuraja integrarea RS; am ajutat companiile să integreze practici responsabile din punct de vedere social, fără costuri suplimentare (deosebit de importante într-o perioadă de recesiune).

 

Stadiul la încheierea proiectului (martie 2013):

 • Au fost publicate 12 studii de caz despre cum este integrată RS în cadrul companiilor.
 • Companiile realizează impactul pe care îl au şi devin mai conştiente că responsabilitatea socială se referă la modul în care acţionează, nu ce programe pun în aplicare. În acest fel compania înţelege că bugetul pentru RS este chiar cifra de afaceri, iar inovaţia poate duce la recompense economice semnificative. 
 • Printre îmbunătăţirile-cheie documentate în cadrul proiectului se numără:
  • retenţia de personal şi o mai mare conştientizare a contribuţiei individuale la afacere – ceea ce a dus la economii pentru afacere, micşorând fluxul de personal, maximizând productivitatea, optimizând resursele,
  • retenţia clienţilor şi creşterea bazei de clienţi,
  • operaţiuni mai eficiente datorită inovaţiilor necesare pentru a încorpora tehnologii verzi,
  • conştientizarea potenţialului pe care îl au parteneriatele locale pentru a proteja şi crea valoare de business şi pentru a elimina conflictele locale care cauzează timpi morţi.