Ortac Resources: examining the case for constructive mining

Ortac Resources: analiza unui caz de minerit constructiv

Ortac Resources: analiza unui caz de minerit constructiv

Care este provocarea?

Într-o epocă în care stakeholderii sunt tot mai conştienţi şi mai informaţi, tot mai puţine comunităţi dau companiilor de resurse naturale licenţe de operare, dacă acestea nu demonstrează că proiectele lor vor proteja şi vor adăuga valoare local, pe termen scurt, mediu şi lung.

În cazul regiunii Kremnicko – unde se află zăcământul de aur şi argint Šturec, în Slovacia – comunitatea şi autorităţile locale din Kremnica au respins un proiect de „minerit modern şi responsabil” propus de o companie canadiană în 2006. Câţiva ani mai târziu, când acesta a fost prezentat cu o nouă oportunitate de investiţie de noul deţinător al licenţei de minerit (Ortac Resources Ltd (‘Ortac’), companie britanică listată la bursa AIM), părţile interesate au ridicat câteva întrebări esenţiale: „Mineritul va duce la o scurgere de bunăstare din comunitatea noastră, sau va fi un instrument de transformare a resurselor în ceva sustenabil şi folositor pentru toate părţile interesate?”. Şi, întotdeauna, „cum putem avea încredere în investitori?”.

 

Ce soluţie a fost adoptată?

Ortac a abordat astoneco în 2011 pentru a înţelege mai bine cauzele conflictului local şi pentru a deschide dialogul în zonă, pentru a vedea dacă se poate crea un proiect win-win. După o perioadă de ascultare pro-activă a oamenilor din zonă, astoneco a descoperit că multe probleme îşi aveau rădăcinile în trecut şi în abordarea pe care o folosiseră investitorii de dinainte. Pe scurt, oamenii considerau că Ortac nu făcea decât să împacheteze altfel proiectul canadian respins cu câţiva ani în urmă.  În acelaşi timp, încrederea între părţi era extrem de slabă, iar dialogul era practic inexistent. În acest context a fost adoptată următoarea soluţie:

 1. Managementul Ortac şi-a cerut scuze public pentru că pentru faptul că la început continuase obiceiul de a lua decizii departe de ochii publicului.
 2. Acest lucru a fost urmat de o deschidere tot mai mare către implicare, transparenţă, dialog şi parteneriat cu cetăţenii.
 3. Managementul şi prezenţa locală a Ortac au fost întărite, la fel ca şi implicarea sa în relaţia cu stakeholderii.
 4. Ortac s-a angajat public să nu ia nicio decizie dacă nu are susţinere locală; de asemenea, nu va mai lua în considerare mineritul de dragul mineritului; orice investiţie potenţială va fi concepută împreună cu oamenii locului, pentru a asigura prosperitate în toate stadiile implementării, inclusiv multă vreme după ce aurul şi argintul vor fi fost extrase. 
 5. astoneco a iniţiat Forum Kremnicko, pentru a oferi un spaţiu pentru dialog şi colaborare, pentru a susţine iniţiativele şi deciziile locale de dezvoltare sustenabilă legate de dezvoltarea resurselor naturale din zonă. Forumul este deschis localnicilor, autorităţilor locale şi investitorilor care doresc să analizeze în mod transparent investiţiile propuse, pentru a construi un proiect win-win. 

 

Paşii au fost următorii:

 • am creat procese transparente de schimb de informaţii şi luare a deciziilor, şi canale potrivite pentru a comunica deciziile la timp;
 • ne-am asigurat că angajamentele sunt respectate, iar aşteptările sunt bine gestionate;
 • am construit încredere la nivel local, prin implementarea de mini-proiecte, dezvoltate în parteneriat;
 • am făcut în aşa fel încât opiniile să fie ascultate şi discutate în public (inclusiv opiniile oamenilor care nu au încredere în intenţiile investitorului, sau care nu au încredere că industria minieră va fi un bun partener local).

 

Stadiul actual

 • Implicarea la nivel local dintre Ortac şi oamenii din Kremnicko a condus la Šturecland – numele de lucru dat unei tentative de propunere de proiect bazat pe energie verde, dezvoltat cu ajutorul zăcământului de aur şi argint din Šturec. Proiectul ar urma să utilizeze mineritul pentru a construi forma de relief necesară şi a mobiliza finanţare pentru un complex turistic ce ar combina sporturile de aventură, teatrul, spa geotermal şi trasee de biodiversitate, completate de acces uşor la cazare, restaurante, muzee şi alte activităţi disponibile în zonă. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.sturecland.sk.
 • Forum Kremnicko a fost înregistrat ca ONG bazat pe comunitate în august 2013. A primit o finanţare iniţială de la Ortac şi a angajat primul coordonator cu contract de un an, începând cu decembrie 2013. Acum se concentrează pe facilitarea procesului de implicare în jurul conceptului Šturecland şi realizează exerciţii de construire a încrederii şi a echipei, inclusiv un program de mini-burse, pentru a întări participarea locală la dialog şi la procesul de co-concepere privitor la investiţiile potenţiale în dezvoltarea resurselor naturale locale. Comitetul director, în prezent membri din astoneco management, vor ceda locul reprezentanţilor autorităţilor locale, ai comunităţilor locale şi ai Ortac, membrii comunităţii având majoritatea voturilor în toate chestiunile care i-ar putea afecta direct. Acest lucru se va întâmpla în cursul anului viitor. 
 • Este promovată implicarea transparentă şi continuă a tuturor părţilor implicate, aşa cum se menţionează la paginile 10 şi 11 din broşura Šturecland. versiunea 0.2 (http://www.sturecland.sk/brochure).