OMV Yemen: Tribal relations

OMV Yemen: Relaţii tribale

OMV Yemen: Relaţii tribale

Care este provocarea?

Relaţiile dintre industrie şi triburi în Yemen sunt centrale pentru succesul operaţional. Au avut loc unele incidente fatale. Am fost contactaţi în 2008 pentru a ajuta OMV să îndeplinească standardele şi angajamentele de sustenabilitate, să atenueze riscurile legate de stakeholderi, reducând la minim riscurile operaţionale şi de securitate.

 

Ce soluţie a fost adoptată?

A avut loc o evaluare de sustenabilitate şi a fost dezvoltată o strategie bazată pe implicarea stakeholderilor interni şi externi (discuţii informale la faţa locului, ateliere cu echipa companiei), şi standarde OMV de bune practici.

Munca noastră a inclus:

  • identificarea, gestionarea şi atenuarea riscurilor legate de stakeholderi – centrate pe relaţiile guvernamentale şi tribale,
  • dezvoltarea unei înţelegeri comune a problemelor de sustenabilitate, şi rolurile şi responsabilităţile conexe,
  • crearea şi dotarea unor programe de RSC pentru operaţiuni, CPF and Pipeline pentru a construi relaţii şi încredere la nivel local,
  • pregătirea terenului pentru posibilitatea (odată ce va fi construită încrederea) de a avea un grup de pilotaj împreună cu reprezentanţii stakeholderilor guvernului, ai comunităţii şi ai companiei, pentru a duce la îndeplinire planurile de dezvoltare.

Paşii cheie au fost: creşterea conştientizării şi construirea de capacitate prin coachingul stakeholderilor interni; ascultare pro-activă şi rezolvarea feedback-ului de la stakeholderii externi; crearea bazelor pentru un proces participativ de luare a deciziilor, pentru a găsi şi implementa soluţii. 

 

Rezultatele au inclus: Un an şi jumătate de operaţiuni fără incidente, în urma celor două săptămâni în care am fost mandataţi să stabilim fundaţiile prezentate mai sus.