OMV Turkey – Gas to Electricity Plant: from conflict avoidance to partnership creation

OMV Turcia: Stație de generare de electricitate din gaze naturale – de la evitarea conflictelor la crearea de parteneriate

OMV Turcia: Stație de generare de electricitate din gaze naturale – de la evitarea conflictelor la crearea de parteneriate 

Care este provocarea?

OMV a început să construiască în Nord-Estul Turciei, la malul mării, o staţie de generare a curentului electric cu ajutorul gazelor naturale, fără să fi făcut  în prealabil o implicare structurată a stakeholderilor şi fără să includă feedbackul în proiectare şi implementare. Acest lucru a condus la o serie de provocări pentru OMV, când a trebuit să obţină permisele de operare. Toate acestea au dus la întârzierea proiectului şi o campanie ONG împotriva proiectului.

 

Ce soluţie a fost adoptată?

În 2010, astoneco a sprijinit OMV pentru:

  • a clarifica perspectivele stakeholderilor interni şi externi cu privire la probleme materiale legate de site;
  • a realiza exerciţii interne de aliniere cu scopul de a identifica punctul unde se afla echipa de proiect, şi punctul unde trebuia să fie, în relaţiile lor locale cu privire la proiect;
  • a permite grupurilor de stakeholderi cheie, inclusiv reprezentanţi ai OMV, reprezentanţi ai autorităţilor locale, lideri de opinie din comunitate şi cetăţeni preocupaţi, să identifice riscurile, oportunităţile, terenul comun şi soluţiile win-win.

Pe măsură ce dialogul local s-a dezvoltat, a devenit evident că era nevoie de mai multă partajare transparentă a informaţiei şi de decizii mai transparente, inclusiv cu privire la modul în care vor fi abordate îngrijorările locale despre mediu, compensaţii şi sănătatea şi siguranţa comunităţii.

În 2011, astoneco a facilitat crearea unei platforme şi vehicul pentru dialog şi colaborare pentru a permite decizii mai informate şi mai transparente şi activităţi care să sprijine sustenabilitatea. Acesta a dus la un parteneriat multi-stakeholder, KoGeB (Parteneriatul pentru Resursele Comunităţii Kozluk).

Pentru a construi un parteneriat reprezentativ, stakeholderii interni ai OMV au lucrat îndeaproape cu primarul, consilierii locali şi profesorii pentru a implica şi alţi stakeholderi interesaţi şi, respectând constrângerile de timp ale proiectului, au fost selectaţi lideri care să reprezinte diferitele grupuri de stakeholderi. În continuare, prin parteneriatul KoGeB:

  • au avut loc vizite pe şantier sau la alte instalaţii similare,
  • tuturor părţilor li s-a cerut părerea şi feedbackul cu privire probleme care ar fi putut prezenta (sau se credea că ar fi putut prezenta) riscuri pentru comunitate; informaţiile au fost transmise cu regularitate, ceea ce a permis dialog şi decizii informate,
  • resurse latente, naturale, umane, sociale, fabricate şi financiare, au fost mobilizate pentru a dezvolta comunitatea şi partenerii ei, şi
  • stakeholderii locali şi-au putut îndeplini responsabilitatea lor socială.

Paşii cheie au fost: ascultare pro-activă şi rezolvarea feedbackului de la stakeholderi; construirea de capacitate şi coachingul stakeholderilor cheie, interni şi externi; şi crearea unui proces participativ de luare a deciziilor, pentru a dezvolta soluţii şi a le pune în practică.

 

Stadiul actual:

Pe măsură ce proiectul s-a maturizat, parteneriatul Kozluk şi-a asumat o serie de proiecte de investiţii la nivelul comunităţii, sprijinite financiar de OMV şi autorităţile locale. Instalaţia este operaţională, iar parteneriatul funcţionează în continuare. Mai multe informaţii sunt disponibile aici.