Dezafectarea responsabilă a unui complex industrial aparţinând OMV-Petrom

Dezafectarea responsabilă a unui complex industrial aparţinând OMV-Petrom

Dezafectarea responsabilă a unui complex industrial aparţinând OMV-Petrom 

Care este provocarea?

Închiderea unui complex (Doljchim) de producere a îngrăşămintelor chimice întins pe 240 ha, în trecut un motor important al economiei judeţului Dolj, a ridicat următoarea întrebare pentru stakeholderi: închiderea complexului reprezintă sfârşitul, sau începutul unei noi călătorii către o dezvoltare de succes? 

 

Ce soluţie a fost adoptată?

În 2010, când au fost discutate soluţiile potenţiale pentru a atenua impactul la nivel local, a devenit evident că pentru găsirea unei soluţii sustenabile era nevoie de o mai mare implicare locală şi o comunicare transparentă a informaţiei. O parte din responsabilitatea astoneco a fost să faciliteze crearea şi operarea unei platforme de dialog şi colaborare – CERC (acronim de la Centrul de Resurse al Comunității). Scopul principal era evitarea conflictelor şi a neînţelegerilor şi promovarea parteneriatului între companie, comunitate şi autorităţile locale, în aşa fel încât energia să se poată concentra pe munca împreună pentru a găsi cele mai bune soluţii. Printre acţiunile care au fost co-implementate pentru crearea unui parteneriat eficient până la sfârşitul anului 2012 s-au numărat: 

  • construirea încrederii între stakeholderi prin co-designul şi co-implementarea de mini-proiecte (22),
  • dezvoltarea unei mentalităţi antreprenoriale, împreună cu competenţele necesare (10 idei de afaceri şi o asociaţie de fermieri în incubaţie),
  • înregistrarea CERC-ului ca ONG, cu o Adunare Generală de 209 membri şi un Consiliu format din 14 membri (9 reprezentaţi ai comunităţii, 2 reprezentanţi ai OMV-Petrom şi 3 reprezentaţi ai autorităţilor locale) şi cu o echipă executivă formată din 2 coordonatori locali.

Paşii au inclus: crearea unor procese transparente de luare a deciziilor, conştientizarea realităţilor reciproce, respectarea angajamentelor, gestionarea aşteptărilor, antreprenoriat mai accesibil, motivarea şi împuternicirea oamenilor pentru a acţiona.

 

Stadiul parteneriatului comunitate-companie după ce astoneco şi-a încheiat misiunea de facilitare (în primăvara anului 2013):

  • Continuă colaborarea pentru crearea şi implementarea de mici proiecte comunitare. 
  • A fost creată o asociaţie a fermierilor, care a început să-şi pună în practică primul proiect: o piaţă locală pentru produse locale proaspete, cu facilităţi de depozitare în fostul complex Doljchim.
  • CERC funcţionează ca ONG; dialogul dintre părţi continuă, deciziile şi activităţile sunt discutate deschis o dată pe lună în cadrul întrunirii Consiliului CERC.
  • OMV Petrom continuă procesul de găsire a unei noi utilizări pentru Doljchim.

 

Pentru un raport complet bazat pe standardul GRI cu privire la CERC 2011-2013, apăsaţi aici.