Input to the OMV Resourcefulness Strategy for 22 countries of operation

Contribuţie la Strategia OMV de Resourcefulness pentru 22 de ţări

Contribuţie la Strategia OMV de Resourcefulness pentru 22 de ţări 

Care este provocarea?

Cum tot mai multe proiecte şi departamente din OMV se confruntau cu provocări de sustenabilitate venind dinspre operaţiunile de pe teren şi dinspre societate în general, OMV Corporation a decis să creeze şi să implementeze propria sa strategie globală de sustenabilitate.

 

Ce soluţie a fost adoptată?

Lucrând cu parteneri şi echipe OMV provenite toate operaţiunile sale, OMV a decis în 2012 că strategia sa va sta sub umbrela Resourcefulness. Strategia recunoaşte că organizaţia trebuie să lucreze în mod responsabil cu resurse naturale finite (core business) şi cu resurse umane şi financiare (core enablers); şi să mobilizeze soluţii inovative care să conducă la o situaţie win-win pe termen lung pentru OMV, comunităţile unde aceasta operează, societate şi mediu.

În acest proiect, astoneco a făcut parte din grupurile de lucru care au alcătuit strategia. Am venit cu expertiză şi bune practici specifice industriei, astfel:

  • am întreprins proiecte pilot de împuternicire în comunităţi OMV din România şi din Turcia, care, împreună cu alte proiecte şi experienţe OMV, au informat şi pus bazele pentru strategia de Resourcefulness. Aceste proiecte pilot au permis co-dezvoltarea unor strategii de responsabilitate socială şi implicare a stakeholderilor, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru companie şi pentru dezvoltarea unor Organizaţii Bazate pe Comunitate (OBC), lucrând pentru dezvoltarea sustenabilă a tuturor părţilor (comunităţi, companie, autorităţi),
  • am adus experienţa noastră de lucru cu alte companii de dezvoltare a resurselor naturale, impactate de comunităţi, în regiune şi în lume,
  • am petrecut un timp considerabil în comunităţile afectate de industriile extractive,
  • am creat, în 2011-2012, “Ghidul OMV pentru Managementul Implicării Stakeholderilor”, incluzând:
  1. cele mai bune practici la nivel global (adaptate la structurile de management ale OMV),
  2. „Planificarea procesului de implicare a stakeholderilor” (creat pentru departamentele de relaţii cu comunitatea şi stakeholderii lor),
  3. „Manualul OMV de dialog cu comunitatea” (adaptat pentru parteneriatele cu comunităţile, în care OMV este partener),
  4. „Ghidul rapid de management pentru implicarea stakeholderilor” (creat pentru managerii care folosesc implicarea stakeholderilor – cel mai bun „ghid scurt şi simplu”).

 

Stadiul actual:

Strategia de Resourcefulness este în prezent implementată în cele 22 de ţări în care operează OMV.