Parteneriate

La nivel regional, astoneco furnizează suport de sustenabilitate pentru:

  • Standardul internaţional de implicare a stakeholderilor AA1000SES(2011),
  • Cursuri universitare de responsabilitate socială / implicare a stakeholderilor la Fachhochschule des bfi Wien în Viena şi la Donau-Universität Krems, Austria,
  • Centrul pentru Management Responsabil, Austria: o organizație care se concentrează pe promovarea conceptului de și consultanță în Etică de Business în Management și Comunicare,
  • Centrul pentru Cetăţenie Corporativă, România: o reţea multi-stakeholder de responsabilitate socială şi centru de excelenţă pentru promovarea înţelegerii responsabilităţii sociale în mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă şi guvern. Activităţile au inclus training de sustenabilitate pentru publicul general (bazate pe traininguri create de astoneco management pentru clienţii săi),
  • The Smart Business Academy: un centru de resurse care asistă organizaţiile şi profesioniştii în integrarea abordării Smart Business în munca lor. Serviciile sale includ, fără a se limita la, cercetare, networking, traininguri şi discuţii publice.