Facilitarea Smart Business

Facilitarea Smart Business

Principalul nostru produs se numește Smart Engagement. Smart Engagement este un fel de a-ți derula business-ul (și prin ‘business’ înțelegem activitățile principale, efectuate pentru profit, non-profit, servicii publice etc.) integrând stakeholderii în strategie, guvernanță și implementare. Rezultatul integrării Smart Engagement este Smart Business: o afacere inovativă care este viabilă din punct de vedere financiar, fezabilă din punct de vedere tehnic, compatibilă cu mediul și sprijinită de stakeholderii ei.

Oferim două game de servicii clienților care vor să ajungă la rezultate de success prin Smart Engagement:

  1. Consultanță și asistență la implementare pentru organizații care au nevoie de sprijin solid din partea stakeholderilor lor (interni și / sau externi) în procesul de schimbare organizațională sau în dezvoltarea de noi proiecte. Acestea includ suport pentru a construi o echipă focusată, o strategie unită, capacitate de implicare, procese de co-design și proiecte comune.
  2. Dezvoltare profesională și servicii de coaching pentru afaceri, autorități și comunități care doresc să cultive în mod pro-activ sprijinul stakeholderilor lor.

Am testat și implementat cu succes abordarea Smart Engagement, în ultimii 10 ani, într-o gamă largă de organizații aflate în medii dificile în Europa și Orientul Apropiat, inclusiv în domenii cu provocări majore ca cel al resurselor naturale, energiei, infrastructurii și dezvoltării.

Implementând Smart Engagement, organizațiile îndeplinesc cerințele relevante din principalele standarde privind investițiile responsabile, inclusiv Principiile Equator, Ghidurile OECD, Standardele de Performanță IFC, UN Global Compact, Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale UN, ISO26000, AA1000SES, Principiile pentru Investiții Responsabile, Convențiile Aarhus și Espoo, Studii de Impact, GRI and theCadrul IIRC.

Mai mult despre ‘De ce Smart Business?'…

În trecut, designul şi managementul de proiect se concentrau în special pe fezabilitatea tehnică şi financiară. În ultima vreme, preocupările legate de mediu au început să fie tot mai mult incluse în procesul de luare a deciziilor. Cu toate acestea, acceptabilitatea publică era foarte puţin luată în considerare înainte de luarea deciziilor. Apoi organizaţiile se concentrau pe apărarea acestor decizii, lăsându-i pe stakeholderi să aleagă dacă susţin proiectul sau îl resping. În aceste situații în care stakeholderii nu se simt implicați în mod corespunzător în deciziile care-i privesc, afacerile, guvernele sau oricine conduce procesul de luare a deciziilor sunt confruntate cu riscuri semnificative sau, în cel mai rău caz, cu eșecuri. Această realitate este experimentată din ce în ce mai des la nivel mondial.

Cei peste 10 ani în care am aplicat Smart Engagement au demonstrat că riscurile pentru proiecte sunt diminuate și toată lumea are de câştigat atunci când deciziile se iau printr-un proces incluziv ce duce la decizii care sunt de la bun început nu doar viabile din punct de vedere tehnic şi economic, ci şi acceptabile din punctul de vedere al mediului şi sprijinite de public. Aceste decizii conduc către ceea ce noi numim Smart Business. Business-urile Smart produc rezultate dorite de societate. Acest lucru reduce riscurile, creează oportunităţi win-win şi construiește valoare împărtăşită.